• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Projekty, które Instytut wykonał/w których uczestniczył w ciągu ostatnich 10 lat

 

 • Katalizator kobaltowy do energooszczędnego procesu syntezy amoniaku
  (2014-2017, NCBR, rozwojowy)
 • Badania mechanizmu transportu jonów w procesie elektrodializy z podwójną wymianą
  (2014-2017, NCN, projekt Preludium 6)*/
 • Opracowanie innowacyjnego katalizatora do niskotemperaturowej redukcji emisji podtlenku azotu
  (2013-2016, NCBR, rozwojowy)
 • Odnawialne źródła fosforu – bazą surowcową nowej generacji nawozów
  (2013-2016, NCBR, rozwojowy)
 • Redukcja emisji NOx z gazów spalinowych metodą SNCR
  (2013-2015, PO IG, rozwojowy)
 • Budowa potencjału naukowo-inżynieryjnego INS poprzez wdrażanie opracowanych technologii do praktyki przemysłowej
  (2013-2014, PO KL)
 • Opracowanie i wdrożenie do praktyki usługi badawczej: Wieloparametrowe badania skriningowe wyrobów MULTI-CHEM
  (2013-2014, NCBR, program INNOTECH)*/
 • Rozwój wysokotemperaturowych reaktorów do zastosowań przemysłowych
  (2012-2015, NCBR, strategiczny)
 • Opracowanie nowej generacji ekologicznych, bezpiecznych w stosowaniu kosmetyków i produktów chemii gospodarczej z udziałem ekstraktów roślinnych otrzymywanych w warunkach nadkrytycznego CO2
  (2012-2015, NCBR, rozwojowy)
 • Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy
  (2012-2015;NCBR, rozwojowy)
 • Wykorzystanie LNG jako surowca do produkcji nawozów azotowych – nowe rozwiązania technologiczne
  (2012-2015, NCBR, rozwojowy)
 • Innowacyjna technologia ekstraktów glonowych – komponentów nawozów, pasz i kosmetyków
  (2012-2015, NCBR, rozwojowy)
 • Nowoczesne osnowy poliestrowe o zmniejszonej palności do produkcji systemów rurowych GRP
  (2013-2014, NCBR, rozwojowy)*/
 • Budowa i wyposażenie Centrum Badawczego Nawozów
  (2013-2014, PO RPW, inwestycyjny)
 • Instalacja pilotowa do badań procesów otrzymywania katalizatorów współstrąconych
  (2013-2014, MNiSW, inwestycyjny)
 • Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów powiertniczych
  (2012-2014, NCBR, rozwojowy)
 • Opracowanie metody otrzymywania ksantohumolu z odpadów poekstrakcyjnych chmielu oraz poprawy jego rozpuszczalności w środowisku wodnym
  (2011-2014, NCN, własny)
 • Zastosowanie nowych aktywatorów w procesie usuwania CO2 roztworem węglanów potasu – poprawa wskaźników energetycznych procesu
  (2011-2013, NCBR, rozwojowy)
 • Modernizacja bazy laboratoryjnej na potrzeby Pracowni Preparatyki i Jakości Katalizatorów oraz Nawozowego Laboratorium Badawczego
  (2011-2012, RPO Województwa Lubelskiego, inwestycyjny)
 • Opracowanie technologii produkcji pianek poliuretanowych nowej generacji o zwiększonej odporności termicznej na bazie polieteroli z melaminy i węglanów alkilenowych (2010-2013, NCBR, rozwojowy)
 • Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą
  (2010-2012, PO RPW, inwestycyjny)
 • Instalacja doświadczalna do badań procesów otrzymywania i formowania mas katalitycznych i innych mas ceramicznych oraz procesów dalszej obróbki
  (2010-2012, MNiSW, inwestycyjny)
 • Modyfikowany wodorowęglan sodu w procesach suchego oczyszczania gazów odlotowych z różnego rodzaju instalacji przemysłowej
  (2010-2012, NCBR, rozwojowy)*/
 • Badania procesów odzyskiwania metali ciężkich z roztworów odpadowych ze szczególnym uwzględnieniem metod elektrochemicznych
  (2010-2012, NCN, własny)*/
 • Badania nad otrzymywaniem bezhalogenowych retardantów palenia o strukturze nano i mikro
  (2010-2012, NCN, własny)*/
 • Nowe katalizatory do nowoczesnych procesów reformingu parowego
  (2009-2012, NCBR, rozwojowy)
 • Bezodpadowa technologia produkcji granulowanych nawozów fosforowych i wieloskładnikowych z pulpy o niskiej zawartości wody
  (2009-2012, NCBR, rozwojowy)
 • Technologia nawozów azotowo-siarkowo-wapniowych na bazie fosfogipsu i mocznika
  (2009-2012, NCBR, rozwojowy)
 • Nowy proces syntezy metanolu
  (2009-2012, NCBR, rozwojowy)
 • Otrzymywanie zolu nanodwutlenku krzemu
  (2009-2012, NCBR, rozwojowy)*/
 • Budowa Centrum Badań Procesów Ekstrakcji nadkrytycznej surowców roślinnych z zastosowaniem CO2
  (2009-2012, PO RPW, inwestycyjny)
 • Odpady nieorganiczne przemysłu chemicznego – foresight technologiczny
  (2010-2012, EFRR – PO IG)*/
 • Bezpieczne chemikalia – projekt dla województwa śląskiego
  (2010-2012, EFS – PO KL)*/
 • Uniwersalny zestaw do badań ekstrakcji w warunkach pod- i nadkrytycznych
  (2010-2011, MNiSW, inwestycyjny)
 • Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji katalizatora do wysokotemperaturowego rozkładu podtlenku azotu
  (2009-2011, NCBR, celowy)
 • Wpływ składu chemicznego ścieków komunalnych na efektywność wydzielania z nich użytecznych związków fosforu
  (2008-2011, MNiSW, własny)*/
 • Badania i opracowanie założeń technologicznych dla projektu procesowego kompleksu produkcyjnego, obejmującego chloran sodu, chloryn sodu, chloran potasu i podchloryn sodu
  (2009-2010, MNiSW, rozwojowy)*/
 • Modyfikowane katalizatory niklowe do procesów uwodornień
  (2008-2010, NCBR, rozwojowy)
 • Chemia perspektywicznych procesów i produktów konwersji węgla
  (2007-2010, MNiSW, rozwojowy)
 • Inżynieria procesów emisji oraz utylizacji gazów szkodliwych i cieplarnianych
  (2007-2010, MNiSW, rozwojowy)
 • Nowe metody i technologie dezodoryzacji w produkcji przemysłowej, rolnej i gospodarce komunalnej
  (2007-2010, MNiSW, rozwojowy)
 • Izomeryzacja ekstraktu chmielowego (2007-2010, MNiSW, rozwojowy)
 • Zastosowanie odpadów fosfogipsowych do budownictwa drogowego
  (2007-2009, MNiSW, strategiczny)*/
 • Wapniowy nawóz płynny z minimalną zawartością azotu i chlorków
  (2007-2009, MNiSW, celowy)
 • Opracowanie technologii wytwarzania i stosowania nawozów wieloskładnikowych o przedłużonym działaniu do rewitalizacji gleb leśnych oraz nawożenia upraw i zalesień na gruntach marginalnych
  (2007-2009, MNiSW, rozwojowy)
 • Badania i modelowanie procesu półspalania gazu ziemnego z wykorzystaniem metod CFD
  (2006-2009, MNiSW, własny)
 • Modernizacja Laboratorium Mikronizacji
  (2007-2008, EFRR – SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, inwestycyjny)*/
 • Badania nad nowym procesem otrzymywania gazów syntezowych
  (2006-2008, MNiSW, własny)
 • Intensyfikacja chemicznych i biochemicznych procesów degradacji organicznych zanieczyszczeń modyfikowanym nadtlenkiem wapnia
  (2006-2008, MNiSW, własny)*/
 • Wielofosforany potasu w mieszankach funkcjonalnych dla przetwórstwa mięsa i drobiu
  (2006-2008, MNiSW, własny)*/
 • Śląskie Centrum Informacji Chemicznej
  (2006-2008, EFS – ZPORR)*/
 • Pomoc firmom branży chemicznej w funkcjonowaniu na rynku Unii Europejskiej
  (2004-2008, EFS – ZPORR)*/
 • Opracowanie i wdrożenie przyjaznych dla środowiska i efektywnych ekonomicznie technologii przerobu kwasu fluorokrzemowego na produkty handlowe
  (2005-2007, MNiSW, celowy)*/
 • Obniżenie za pomocą nowych katalizatorów emisji N2O i NOx z instalacji przemysłowych i urządzeń do spalania paliw kopalnych
  (2004-2007, MNiSW, EUREKA)
 • Niskociśnieniowy proces syntezy amoniaku
  (2004-2007, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, własny)
 • Opracowanie bezodpadowej technologii utylizacji azbestu
  (2004-2007, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, własny)*/
 • Badania warunków stosowania elektrodializy z podwójną wymianą do przerobu wybranych soli nieorganicznych
  (2004-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, własny)*/
 • Izobaryczny proces uwodornienia benzenu i katalizatory dla tego procesu
  (2004-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, własny)
 • Badania nad nową technologią wytwarzania trioksanu w procesie produkcji kopolimeru acetalowego
  (2004-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, własny)
 • Wpływ zanieczyszczeń na efektywność usuwania związków fosforu ze ścieków i odpadów metodami chemicznymi oraz biologicznymi
  (2004-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, promotorski)*/
 • Zastosowanie destylacji membranowej do zatężania zasolonych wód kopalnianych
  (2004-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, promotorski)*/
 • Badania nad nową technologią wytwarzania trioksanu w procesie produkcji kopolimeru acetalowego
  (2003-2006, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, własny)*/
 • Badanie kinetyki utleniania tlenem i ozonem kwasu azotawego
  (2004-2005, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, własny)
 • Wykorzystanie odpadów z procesów półsuchego odsiarczania spalin kotłowych do tworzenia przesłon izolacyjnych oraz uszczelniających dla różnych zastosowań
  (2003-2005, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, własny)*/

Objaśnienia skrótów:
EFS –Europejski Fundusz Społeczny
EFRR – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
PO KL – Program Operacyjny Kapitał Ludzki
PO RPW – Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
RPO – Regionalny Program Operacyjny
SPO – Sektorowy Program Operacyjny
ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

*/ - Instytut Nowych Syntez Chemicznych Oddział Chemii Nieorganicznej „IChN” w Gliwicach

Powiadomienie o plikach cookie.

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych do celów statystycznych i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia, warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej.