Struktura własnościowa

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Nowych Syntez Chemicznych

jest instytutem sieci, podlegającym nadzorowi

Prezesa Centrum Łukasiewcz.
03.06.2019