Status prawny
Działalność Instytutu prowadzona jest w oparciu o: Zasady gospodarki finansowej instytutów badawczych określają: Instytut jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000113728
03.06.2019